View IISA Event

RUEDA WINTER ICE SWIMMING

Sun, 15 Nov 2020

ENTRY STATUS:OPEN
Event Venue:Januszkowice
Country:Poland
Country Association:Poland
World Champs:No
National Champs:No
ICE SWIMMING
World Cup Event:
No
Medical Officer:Ireneusz Kordylak
IISA Official:Leszek Naziemiec
Event Director:KATARZYNA GNIOT
Water Temperature:0.00°C
Air Temperature:0.00°C
Wind Speed:0.0 km/h
Wind Chill:0.0°C
Course:Open Water
Fresh/Salt Water:Fresh Water
Contact Name:Katarzyna Krystyna Gniot
Contact Email:pw_lukat@wp.pl
Event Brochure:[VIEW BROCHURE]
Event Distances:6 distances
Payment Details:

Op?ata startowa za udzia? w zawodach wynosi:
a) w wypadku op?aty startowej wniesionej na konto organizatora do dnia
08.11.2020 roku: 60,00 PLN lub 15,00 Euro (decyduje data wp?ywu na konto
Organizatora);
b) w wypadku op?aty wniesionej gotówk? w biurze zawodów: 100,00 PLN lub 30,00
Euro.
c) osoby zrzeszone w Czeskim Zwi?zku P?ywackim (?eský Svaz Plaveckých
Sport?) ponosz? op?at? w wysoko?ci 200,00 Koron Czeskich.
d) Op?at? startow? nale?y kierowa? na konto bankowe Stowarzyszenia MORSY NA
KOKSIE, Ing Bank ?l?ski 02 1050 1504 1000 0090 3113 6634
Raz wniesiona op?ata nie podlega zwrotowi. Op?ata startowa nie mo?e by?
przeniesiona na innego zawodnika.

EVENT SEEDING TIMES

 1. 1000m Freestyle   (1KM)
    Swimmer Name Country
  Association
  Age /
  Gender
  Seed Time
  MM:SS
  Heat Heat
  1 Krzysztof Kubiak Poland Poland 31 15:00 0 0
  SORTED BY FIRST NAMEDNF = Did Not FinishDQ = DisqualifiedNS = No Show
 2. 750m Freestyle   (SOLO)
    Swimmer Name Country
  Association
  Age /
  Gender
  Seed Time
  MM:SS
  Heat Heat
  NO SWIM RECORDS EXIST FOR THIS DISTANCE
  SORTED BY FIRST NAMEDNF = Did Not FinishDQ = DisqualifiedNS = No Show
 3. 500m Freestyle   (SOLO)
    Swimmer Name Country
  Association
  Age /
  Gender
  Seed Time
  MM:SS
  Heat Heat
  NO SWIM RECORDS EXIST FOR THIS DISTANCE
  SORTED BY FIRST NAMEDNF = Did Not FinishDQ = DisqualifiedNS = No Show
 4. 200m Freestyle   (SOLO)
    Swimmer Name Country
  Association
  Age /
  Gender
  Seed Time
  MM:SS
  Heat Heat
  NO SWIM RECORDS EXIST FOR THIS DISTANCE
  SORTED BY FIRST NAMEDNF = Did Not FinishDQ = DisqualifiedNS = No Show
 5. 100m Freestyle   (SOLO)
    Swimmer Name Country
  Association
  Age /
  Gender
  Seed Time
  MM:SS
  Heat Heat
  NO SWIM RECORDS EXIST FOR THIS DISTANCE
  SORTED BY FIRST NAMEDNF = Did Not FinishDQ = DisqualifiedNS = No Show
 6. 50m Freestyle   (SOLO)
    Swimmer Name Country
  Association
  Age /
  Gender
  Seed Time
  MM:SS
  Heat Heat
  1 Elaine Mouton South Africa South Africa 23 59:00 0 0
  SORTED BY FIRST NAMEDNF = Did Not FinishDQ = DisqualifiedNS = No Show
Click a swim distance above to view the swim times for that distance

Choose Language:

Login

Register | Lost your password?